Birkman methode

Heleen_Coaching_10

Zelfanalyse met het Birkman rapport

 

De Birkman methode is een zelfbeoordelinginstrument, ontwikkeld door dr. Roger Birkman van Birkman International in Houston.

Je vult een uitgebreide vragenlijst in. Birkman International verwerkt deze tot jouw persoonlijke rapportage die ingaat op:

  • beroepsmatige belangstelling
  • stijl van werken: sterke en zwakke kanten
  • behoeften ten aanzien van de werkomgeving
  • stressgedrag

De Birkman-rapportage geeft je een helder en nauwkeurig inzicht in je sterkten en zwakten, behoeften, belangstelling en stressgedrag. Dit onafhankelijk feedbackinstrument vergroot je zelfinzicht. De totale rapportage bestaat uit maar liefst 75 bladzijden en is in het Nederlands, evenals de vragenlijst.

Er bestaat uitgebreide informatie over de statistische onderbouwing van de methode.De Birkmanmethode voldoet compleet aan de eisen die aan een goede psychologische methode worden gesteld: gestandaardiseerd, objectief, betrouwbaar en valide.

De Birkman rapportage helpt je om snel inzicht te krijgen en concreet te zien wat voor jou de beste volgende stap is.

Een Birkman-rapportage is vooral aantrekkelijk voor mensen die houden van een degelijke en hoogstaande analyse.

Wil je een degelijke analyse van jezelf zodat je goed zicht hebt op je sterktes, zwaktes en in welke omgeving je het beste tot z’n recht komt? Neem dan contact op voor meer informatie.